Ze světových serverů (s malou lekcí angličtiny)

sobota 10. říjen 2009 14:49

 Klaus is now playing the same game on the world stage that he has played on the Klaus teď hraje na světové scéně stejnou hru, jakou hrál dosud na domácí. Nevěřím, že national stage so far. I do not believe that there is any hidden agenda behind this. It is a  za tím něco je. Je to jen zoufalá snaha se zviditelnit, nezůstat skryt v prostřednosti davu. desperate cry to be recognized, not to be fused with the mediocre crowd, and during the  V dobách komunismu nebyly podmínky, aby se člověk naučil obstát ve světové soutěži.

communist time there were no conditions to be trained for a real competion in the real Klaus si vytvořil iluzorní svět, ve kterém hraje roli, kterou by nikdy nebyl schopen hrát    world. Klaus has created a kingdom of illusion in which he can play a role he would  na mezinárodní scéně. Proto také vždy obdivoval autoritářské figury (Miloševiče, Putina). never be able to play on the international stage. That is why he has always admired  V naší zemi je bohužel stale dost lidí, kteří jsou ochotni hrát tu hru s ním. Bojí se, že  authoritative figures (Milosevic, Putin). There are unfortunately still too many people in  prohraje a tohle je jeho poslední pokus zachránit si tvář (pozn.: doslovný překlad nechám na  our country who are willing to play this game with him. He is afraid to lose it and what he  čtenářích, z nichž většina jsou dozajista lepšími  znalci angličtiny než já. Zejména když komentář  is doing now is the last desperate attempt to defend himself against the danger of being  pochází nejspíš z českého pera). Paradoxem je, že čím víc se snaží, tím víc ji ztrácí (pozn.: z výše as a phoney. The paradox is that the more he tries the more it becomes evident that he  uvedených důvodů volný překlad). Dnes Čechy jen udivuje a ztrapňuje. Je to však  is one. What he is now doing to the Czechs is perplexing and embarassing. But it is a   symptom naší komunistické minulosti, naše skrytá choroba. Doufám a modlím se k  symptom of the communist past, our hidden illness. I hope and pray to the patron of our  patronovi naší země sv. Václavovi, že se ji jednoho dne zbavíme a naučíme se žít land, St. Wenceslas (Vaclav) that one day we will get beyond this and learn to live in  v realitě. reality.    (Komentář čtenáře k blogu Gavina Hewitta: Klaus opting-out z 9.10.09 na www.bbc.co.uk)   
Tomáš Laně

Tomáš Laně

Tomáš Laně

o všem, co mne zajímá a hlavně štve

příslušník jediné progresivně rostoucí sociální skupiny v ČR

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora