O pravdě Tomáše Böhma

čtvrtek 22. říjen 2009 12:57

Doporučuji ctěnému publiku k nahlédnutí, jak argumentují obhájci Václava Klause:

T. Böhm říká: ... A najednou ejhle, ono existuje Usnesení vlády č. 471 z roku 2007, ve kterém se jasně říká, že Lisabonská smlouva by měla být schválena bez odkazů na Listinu základních práv a naopak by EU měla přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, ...

Citované usnesení vlády říká:

 

USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 25. dubna 2007 č. 471 k pozici vlády v rámci jednání o institucionální reformě Evropské unie                Vláda              I. schvaluje pozici vlády v rámci jednání o institucionální reformě Evropské unie, uvedenou v části III materiálu č.j. 576/07 (dále jen „Pozice“);             II. pověřuje předsedu vlády odůvodnit Pozici při jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;            III. ukládá                 1. předsedovi vlády a místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti prezentovat Pozici v rámci jednání o institucionální reformě Evropské unie,                 2. ministru zahraničních věcí prosazovat v rámci své působnosti Pozici při mezinárodních jednáních,                 3. členům vlády řídit se Pozicí při jednáních se zahraničními partnery.  Provedou:členové vlády   

Předseda vlády
  Ing. Mirek Topolánek v. r.

Také bych chtěl dát pravdě šanci jako Tomáš Böhm.

 

 

Tomáš Laně

Tomáš Laně

Tomáš Laně

o všem, co mne zajímá a hlavně štve

příslušník jediné progresivně rostoucí sociální skupiny v ČR

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora