Hrůza mne obchází

středa 14. duben 2010 22:10

z vystoupení Petra Hájka z KPR v Hyde parku v ČT24. Těžkopádné, rozporuplné, ale svým dopadem úděsné. V kostce: Lidé mohou mít svůj názor, Petr Hájek jim ho blahosklonně povolí, pokud mu ale, a potažmo současnému prezidentovi nevyhovuje, dostane nálepku levicový. Petr Hájek jej označí za ovlivněný médii, která vzhledem k převládající kritičnosti vůči jeho šéfovi většinou (kromě Blesku) nesnáší  a  vyjádří se o něm s příslušným despektem ( např. popis toho, co hanlivě nazývá havlismus), zatímco o  „křišťalové“ pravicových postojích svého guru hovoří vzletnými slovy (péče o stonek svobody).

To, co reprezentuje Petr Hájek, je černobílé vidění světa,  dělení na nositele pravdy a ty druhé pomýlené, jakoby zrcadlový obraz komunistických dob s dikcí Rudého Práva (to jediné z deníků Hájek neoznačil za skrytý bulvár!). Na jedné straně vzletná prezentace Klausových názorů, na straně druhé dehonestující podání tzv. levicových postojů (Václav Havel je „postava“, zatímco Václav Moravec je odsouzen jen proto, že Václava Klause neuvedl v jakémsi případě se všemi tituly). Od tohoto vidění světa je už jen krůček k ostouzení „levičáků“, k jejich vyřazování ze společnosti (jako tzv. buržoazních elementů v roce 1948 nebo pravicových oportunistů za normalizace).  Nechce se mi domýšlet, jak by to dopadlo, kdyby si lidé podobní Hájkovi se svým patentem na pravdu mohli uzurpovat moc. Bůh nás před takovými lidmi chraň! Fanatiků a autoritativních vládců jsme v naší historii měli dost.

Obávám se, že tento fanatismus je zastydlou pokřiveninou komunismu. Celé to dělení lidí na „svobodnou pravici“ a odsouzeníhodnou „levici“ jen vypovídá o totalitních stereotypech v mozcích těchto lidí, kteří jen převlékli kabát (a přišli si k tomu i k majetku a penězům), ale v jádru zůstali komunistickými aparátčíky  z 50. let. Svět je naštěstí mnohem složitější, než jako ho vidí Hájek a spol.

A ještě dovětek k nepozvání prezidenta Václava Havla: Tady byl Petr Hájek s výmluvami na nemoc Václava Havla a na jakýsi omezený počet míst naprosto trapný.  Pokud by KPR chtěla  dodržovat protokol a nebyla předpojatá, prezidentu Havlovi by prostě  pozvánku poslala a už by bylo na V. Havlovi samotném, zda by se pro nemoc omluvil či ne (Navíc dva dny na to už byl Václav Havel v katedrále. Tam nebylo arcibiskupství tak útlocitné jako KPR a neohlíželo se na jeho „nemoc“? "Židlí" tam nebylo jistě víc než ve Španělském sále.) Ostatně jiní pozvaní mohli neočekávaně onemocnět, byť by měli rezervovanou jednu z těch židlí, jejichž počet podle Hájka tak bedlivě sledovali Američané a Rusové. Dokonce i Václav Klaus!  Židle by prostě zůstala prázdná, nic by se nestalo. Podle protokolu by ho nahradil předseda senátu Přemysl Sobotka a jelo by se dál.

 Jak je vidět když nám to vyhovuje, "sichrujeme se" protokol neprotokol před nemocí předem, jindy, jako v případě „neočekávaného“ onemocnění poslankyně Zubovové, které umožnilo znovuzvolení Václava Klause prezidentem, je nám nemoc docela vítaná (ne-li zosnovaná).

Tomáš Laně

Tomáš Laně

Tomáš Laně

o všem, co mne zajímá a hlavně štve

příslušník jediné progresivně rostoucí sociální skupiny v ČR

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora