O svátku české stádnosti, zkreslování zpráv, kouření a rychlosti.

pátek 9. červenec 2010 21:25

U příležitosti svátku české stádnosti byla uspořádaná ceremonie. Účastnilo se jí méně než deset tisídz lidí.  V New Yorku zabránil pouliční prodavač závažnému teroristickému činu. Prezident Obama byl o činu informovaný.  Zdá se vám na těchto zprávách něco zvláštního.  Tak s tím prosím nedělejte žádné ceremoniály. Je to totiž jazyk  českých audiovizuálních medií. První zpráva nikoho neznevažuje, charakter svátku, ani oslavu. Možná by se vám více líbilo použít slov jako státnost a ceremoniál, případně zdůraznit počet lidí příslovcem „téměř“ ne ho znevažovat výrazem „méně než“. Ale musíte si nechat zajít chuť.

Nová česká hláska dz vyplývá z mediálního způsobu výslovnosti, jímž je vázání slov. Znělá či znělostně neutrální (nepárová) hláska na začátku následujícího slova totiž v takovém případě asimiluje poslední souhlásku předchozího slova a zde z neznělého „c“ dělá znělé „dz“. Že taková hláska v češtině není? A že čeština slova neváže? Opět s tím nedělejte žádné ceremoniály. Je to mediální newspeak.  Poslechněte si v ČT jeho pionýrku Ivetu Toušlovou a její pilné následovníky třeba na Radiožurnálu.

 Souhláska „n“ ve slově stádnost je znělostně nepárová a proč by tedy v domyšlení výše uvedeného znělostně neasimilovala souhlásku předchozí. Že to mění v daném kontextu zamýšlený význam? Nevadí. Mezi oběma slovy zase tak velký významový rozdíl není!

 Druhé sdělení z úvodu tohoto blogu je závažnější. Naznačuje, že prezident USA věděl o daném teroristickém činu a neřekl to. Vám by se možná spíš líbilo, že Obama byl o činu informován, byla mu o něm podána zpráva. Přece byste mu něco tak ohavného, jako zatajování teroristického činu,  nepodsouvali. Ale mýlíte se. Použité přídavné jméno odpovídá mediální češtině. Slovesná příčestí jsou v českých médiích zakázána, tedy zakázaná. Musí se zásadně používat jména přídavná, byť by hrubě zkreslovala význam sdělení jako v tomto případě.

 Příčestí už naštěstí leckde nemusíme používat, neboť kouření už není na mnoha místech zakázáno, ale je většinou povolené. Záleží například jen na svobodném rozhodnutí podnikatele v pohostinství, zda svým hostům, sobě a svým zaměstnancům bude ničit zdraví nebo ne. Nelze přece omezovat svobodu podnikání nějakými doporučeními a nařízeními, která stejně mají původ v socialistickém Bruselu. V naší suverénní zemi svobodného trhu přece na nějaké té rakovině z kouření nesejde (a kupodivu ani na ekonomických ztrátách ze zvýšené nemocnosti!). Hlavně abychom mohli svobodně podnikat. Podívejte se, jaké přírůstky  HDP mají v Číně. V tom se přece stovky mrtvých při důlních závalech nebo tisíce úmrtí kojenců z toxického mléka ztratí! Vždyť olympijským heslem je rychleji, výše, silněji. A máme-li v čele státu vrcholového sportovce, proč bychom nezvýšili rychlost na dálnicích na 160 km za hodinu. Nezvládne-li v ní leckterý řidič své vozidlo a zabije najednou třeba pět lidí, nevadí, má přece silné auto a je jen jeho svobodným rozhodnutím, jak rychle jede!

Nám jde o rychlý ekonomický rozvoj, nemusí už být udržitelný stejně jako volant!

 

 

 

Tomáš Laně

Tomáš Laně

Tomáš Laně

o všem, co mne zajímá a hlavně štve

příslušník jediné progresivně rostoucí sociální skupiny v ČR

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora