Jak se prosazuje vítězství „pravice“ a bojuje proti „rychlokvaškám"

neděle 17. říjen 2010 16:21

Skončily nám komunální volby, způli jsou hotové třetinové volby senátní. Vedoucí síla české „pravice“ opět pohořela. V polemice s tzv. „levicí“ musel její šéf sice připustit, že tzv. pravicové reformy a omezování státních výdajů musí v evropských zemích provádět i levicové vlády (tak vlastně jaká „pravicová“ politika, jen odpovědné hospodaření), nicméně pravice nepravice  nakročení ke státostraně, jediné správné a zaručeně nejpravicovější podobné té z dob totality (zaručeně nejlevicovější)  se modrý pták (s rudou hvězdou na čele) jen tak lehko vzdát nehodlá. Ono nejde jen o tu ideovou správnost (vědeckost jejího vedení hodnou KSČ ji ostatně dodává otec zakladatel), ale hlavně o přístup ke státním penězům.

V Praze učinilo předchozí městské vedení vládnoucí strany, tak milé srdci otce zakladatele, rozhodný krok ke svému vítězství v dalších komunálních volbách, rozdělením Prahy do sedmi volebních obvodů, jež znevýhodňovalo malé strany. Výsledek se dostavil: potenciální potížisté typu SNK-ED či zelení s desetitisícovkami voličů byli eliminováni (sítem však propadly i „pravicové“ koaliční VV),  a zůstali velcí, osvědčení, kteří se vždycky dohodnou, modrý pták a oranžová růže. Jenže ouvej, obě dvě v Praze na hlavu porazila strana „rychlokvašených okurek“, řada z nich renegátů modrého ptáka, proti nimž voliče moudře varoval otec zakladatel. Zřejmě tušil, že by z nich mohla jeho mocenské dítko v Praze rozbolet hlava. Jak bude bolest hlavy silná, ještě uvidíme, možná dostane oranžovou náplast, leč malé strany jsou aspoň z krku.  Ty sice podaly protest k nejyyššímu správnímu soudu, ale to je běh na dlouhou trať a mezitím už může modrooranžová koalice se starými (ne)osvědčenými tvářemi v Praze sedět pevně v sedle.

Hlas šéfa modroptáčníků nad výsledky voleb poněkud zkysl, snažil se krutou povolební realitu v metropoli nějak zmírnit, vypočítával  kolik pražských obvodů zůstalo ptáku v pařátech. Zde jeden postřeh, jak toho také bylo možné docílit: Hlas byl neplatný, byly-li do obálky označené volební lístky vloženy dvojmo. Nelze zjistit, kolikrát se tak stalo, lístky byly třeba jen omylem a únavou komisařů (volební systém byl věru velmi komplikovaný) sesypány s ostatními na jednu hromadu, sečteny a jeden volič tak rázem volil dvakrát. Leč v jednom případě byla taková odhalená obálka zpětně zkontrolována: obojí lístky volily modrého ptáka! (pro vysvětlení: řeknu-li komisi, že jsem lístky zapomněl  či nedostal, dostanu ve volební místnosti nové). Kéž by to nebylo symptomatické a podobné dvojhlasy nezůstaly neodhaleny! Kéž všechny komise pracovaly tak poctivě jako tato.

Leč i tento jediný potvrzený případ může vrhnout další stín na modrého ptáka a spolu s masivním nárůstem obyvatel malých obcí před volbami být dalším důvodem pro většinu populace proč nechodit k volbám.

 

Tomáš Laně

Tomáš Laně

Tomáš Laně

o všem, co mne zajímá a hlavně štve

příslušník jediné progresivně rostoucí sociální skupiny v ČR

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora