14. září 1937 a 18. prosinec 2011

neděle 18. prosinec 2011 21:23

Dva dny, kdy odešly dva symboly našeho státu. Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel.Masaryk náš moderní stát, Havel obnovil jeho demokracii. Oba byli velcí humanisté a morální autority, k nimž naši občané spontánně vzhlíželi. Oba byli přesvědčení Evropané. Pro oba byla jednotná Evropa přirozeným cílem politického snažení. V době Masarykově však byla Evropa od tohoto cíle vzdálena. Rozkládala ji infekce totalitních režimů. Když Masaryk umíral,  stahovaly se nad Evropou mraky. Republika měla vůli po míru, Evropa však byla rozdělena. Lidé brali Masarykovou smrt jako odchod ochránce, cítili se náhle bezbranní a začali tím hrozivěji vnímat nacistické nebezpečí.

Havel naši demokracii obnovil. Bylo to také na konci války, naštěstí jen studené. Proti Masarykovi měl náskok, zahraničně politické podmínky byl na rozdíl od 1. republiky příznivé. Evropa už se z té doby poučila a sjednotila se. Bylo jen potřeba se do ní začlenit. Lvím dílem se to podařilo díky Havlově osobnosti. Za Masaryka byla republika demokratická, i když se značným etnickým deficitem. Nepřála jí mezinárodní situace. V den odchodu Václava Havla je Evropa jednotná. Prochází jen momentálními obtížemi, které se snaží řešit. Naopak uvnitř státu jsou síly, jež se tyto obtíže pokoušejí zneužít. Síly nepřátelské Václavu Havlovi jež účelově využívají opačné vlastností, než které  pro náš stát Havel  představuje – vypočítavost, lakotu, nevděk a nenávist. Dlouho útočí proti jeho symbolickému heslu Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Dělají všechno, aby se tak nestalo, aby se lži a přetvářce moci podařilo znovu zničit naši demokracii. K tomu ji potřebují izolovat od Evropy.

Masaryk i Havel zemřeli v těžké době. Po Masarykovi měla republika proti sobě vnějšího nepřítele, po Havlovi jen aroganci vlastních licoměrných a zkorumpovaných politiků. Po Masarykově smrti nestačilo, aby se lidé semkli k odvrácení katastrofy, dnes se jim to v duchu Havlova může podařit.  Stačí jen chtít zůstat aktivní součástí Evropské unie, pomoci jí v těžkých časech, jako ona nás pozvedla k našemu dnešnímu blahobytu.

Chtělo by se věřit, že dlouhodobý národní zájem zvítězí nad hanebnými hokynářskými licitacemi, které jsou  lidem účelově podsouvány. Tak by si to bezpochyby náš jediný moderní státník Václav Havel přál.

Tomáš Laně

Tomáš Laně

Tomáš Laně

o všem, co mne zajímá a hlavně štve

příslušník jediné progresivně rostoucí sociální skupiny v ČR

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora