Václav Klaus a multikulturalismus.

úterý 6. březen 2012 18:26

  Václav Klaus vedl dosud jeden z největších výsadků spřízněných podnikatelů, jaký kdy v zahraničí uskutečnil, do Turecka. Těžištěm jeho cesty byla návštěva provincií. Ve svých zápiscích z cest obdivuje úžasný ekonomický růst Turecka a označuje ho za strategického obchodního partnera ČR. Zopakoval i svoji podporu členství Turecka v Evropské unii.

Turecké hospodářství v posledních letech skutečně roste závratným tempem. Už deset let mu vládne strana s islamistickými kořeny. Založila svůj úspěch na decentralizaci ekonomické moci, která se dosud koncentrovala především v rukou sekulárního byznysu z Istanbulu. Dnes se derou do popředí tzv. anatolští tygři, podnikatelé a jejich sdružení z provinčních měst jako Kayseri, rodiště tureckého prezidenta, Gaziantep či Adana. Lidé v provinciích však většinou vedou zbožný islámský způsob života. Jejich manželky a dcery nosí těsný islámský šátek, muži chodí na páteční modlitbu a se svými rodinami zachovávají přísný půst v měsíci ramadánu. Nezřídka dodržují i předepsaný denní počet modliteb.

Příkladem ve zbožnosti jdou hlavní představitelé země. Premiér se rád dává vidět pří páteční modlitbě. Islám se v Turecku přesunul do veřejné sféry, roste vliv muslimských spolků a zvyšuje se i společenský tlak na projevování zbožnosti. Premiér považuje zbožnost  zejména u mládeže za významnou ctnost.

Tím, že tradicionalistická, nábožensky zaměřená provincie zbohatla a stává se významným ekonomickým hráčem, o čemž ostatně svědčí i Klausova pozornost, nebudou už do Evropy přicházet chudí, pologramotní gastarbajtři ale sebevědomí, bohatí a vzdělaní lidé, kteří zde budou podnikat, usazovat se a zcela přirozeně přinášet i svůj způsob života. Takoví lidé už působí i u nás a v duchu Klausových snah o rozšíření ekonomických a obchodních vztahů s Tureckem jejich počty jistě porostou.

Volný obchod, tím spíše však volný pohyb kapitálu, osob a služeb v rámci Evropské unie sebou nutně přináší a bude přinášet jiné kulturní a náboženské zvyklosti. A vzhledem k nejbližšímu sousedství Evropy najmě pak rostoucí hospodářské síle Turecka půjde o kulturu muslimskou a islám. Západní Evropa už muslimské komunity zná. Populistický odpor k muslimským menšinám je také jedním z důvodů, proč  největší země EU blokují vstup Turecka do unie. Ten hlavní je samozřejmě demografický vývoj, protože Turecko brzy přečíslí obyvatelstvo Německa jako nejlidnatější evropské země a v unii by muselo zaujmout odpovídající postavení. Už dnes má mezi zeměmi EU víc obyvatel než Turecko právě jen Německo. Francie zůstává daleko vzadu.

Václav Klaus se toho však podle všeho neobává. Nevidí nebezpečí v jiných kulturách a v jiných náboženstvích, ani v demografické převaze turecko-muslimské populace. Členství Turecka v EU považuje za přínosné. A pokud má malá země jako Česko skutečně diverzifikovat svůj obchod a profitovat z co nejširších obchodních vazeb, musí si zvykat, že i u tady budou žít v konkrétním případě Turecka i muslimové a budou zde chtít při vší úctě k domácí kultuře zachovávat své zvyky a praktikovat své náboženství. Můžeme se tedy časem v Česku dočkat i mešit. Stejně jako v Turecku jsou kostely, i když je jich méně než v řadě arabských zemí a křesťané tam nemají na růžích ustláno.

 Nezdá se mi tedy, že by Václav Klaus jako přesvědčený zastánce svobodného trhu bez politických zásahů a volného obchodu mezi suverénními národními státy byl odpůrcem multikulturní společnosti a tzv. politické korektnosti, když míšení  kultur a ohled vůči menšinám a jiným kulturám s sebou svobodný rozvoj trhu nutně přináší. Vymírající Evropa stejně nemá na vybranou. A to si Václav Klaus jistě uvědomuje.

 

 

Tomáš Laně

Tomáš Laně

Tomáš Laně

o všem, co mne zajímá a hlavně štve

příslušník jediné progresivně rostoucí sociální skupiny v ČR

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora