Islám a tržní hospodářství, případová studie Turecko.

pátek 19. duben 2013 15:52

V našem obecném xenofobním povědomí panuje představa, že islám je náboženství  neslučitelné se současností. V den pohřbu Margaret Thatcherové však bez povšimnutí uplynulo 20. let od smrti prvního tureckého politika, který tyto dva pojmy začal ve své zemi uvádět v soulad. Řeč je o 7. prezidentovi Turecké republiky, před tím dlouholetém ministerském předsedovi a ještě před tím předním tureckém ekonomickém expertovi Turgutu Özalovi.

Turgut Özal se v čele své Vlastenecké strany, kterou založil, dostal k nečekaně k moci  po volbách v roce 1983, jež následovaly tři roky po vojenském převratu. Özal se úspěšně pokusil prolomit dosavadní etatistický, i když sekulární ekonomický systém. Liberalizoval tureckou ekonomiku, otevřel ji zahraniční konkurenci, privatizoval. Turecká ekonomiku tak připravil na volnou hospodářskou soutěž s EU v době, kdy postkomunistické země včetně nás ještě tápaly v transformaci. Proto také mohlo Turecko uzavřít s EU celní unii téměř deset let před rozšířením z roku 2004. Určité srovnávání Özala s Thatcherovou, jak se tu a tam objevuje, je tudíž nasnadě.

 

Özal však zároveň nekladl rigidní překážky tradičnímu náboženskému cítění značné, především venkovské části obyvatelstva. Sám člen jednoho z náboženských řádů otevřel svoji stranu věřícím muslimům. Na jedné straně rozšířil její politický záběr, na druhé otupil ostří vlivu islámských fundamentalistů. Ti totiž měli paradoxně stejný etatistický přístup k ekonomice jako vládnoucí sekularisté.

 

Özal se sice nevyhnul mocenským svodům, jako prezident značně překračoval své pravomoci dané tureckým parlamentním systémem a pro svoji rodinu hromadil korupční majetek, sám však vždy vystupoval sekulárně, islám do politiky nemíchal, pomohl však otupit nesmiřitelný rozpor mezi sekulární částí obyvatelstva, které ve šlépějích zakladatele tureckého státu Kemala Atatürka islám zcela odvrhlo, a lidmi věřícími.

I když v následující letech po jeho náhlé smrti, nad níž zůstává stín podezření, že nebyla přirozená, se rozkol mezi sekularisty a věřícími opět rozhořel, také díky tomu, že se jeho strana  pragmanticky spojující sekularní i nábožensky orientované elementy, časem rozpadla, jeho vliv na ekonomiku i politický život  připravil půdu k situaci, jíž jsme v Turecku svědky od počátku třetího milénia. Z rozkolu mezi sekulární, krajně nacionalistickou a bigotně náboženskou částí politického spektra se vyloupli umírnění vyznavači islámu, kteří však stejně jako Özal prosazují otevřenou tržní ekonomiku. Dokonce rozšířili její základnu o konzervativní, nábožensky založenou venkovskou podnikatelskou sféru.

 Již přes deset let vládnoucí a svoji moc stále upevňující strana Spravedlnosti a pokroku dovedla Turecko ke značné hospodářské prosperitě i přes hloubku světové hospodářské krize. K obávanému utužení bigotního náboženského režimu nedošlo, i když úloha náboženství v důsledku oportunismu a společenského tlaku vzrostla. Vláda strany s náboženskou orientací má na politické toleranci třeba vůči jiným náboženstvím nebo i vyznáním v rámci islámu dost co zlepšovat, premiér Erdogan má silné autoritářské sklony, právní systém a pojetí svobody slova jen více méně změnily znaménko, to ale nic nemění na hospodářském úspěchu. Otázka je, zda ekonomický liberalismus v podmínkách muslimského státu povede i k plné politické demokracii. V současné době to spíš vypadá na autoritářský prezidentský systém v čele s Erdoganem.

 Přiznejme si však, že i my máme ke skutečné demokracii dost daleko, byť se pořád holedbáme svojí euroatlantickou civilizací a povyšujeme se nad zbytek světa. Je však otázka, zda s novým přímo zvoleným prezidentem se tak trochu k Turecku neblížíme. Hospodářsky na tom totiž zrovna špatně nejsme. Jen by svými autoritářskými sklony  a láskou k moci mohl současný nájemník Pražského hradu Erdogana připomínat. Až na to kouření. To je v Turecku přísně zakázané.

Tomáš Laně

Tomáš Laně

Tomáš Laně

o všem, co mne zajímá a hlavně štve

příslušník jediné progresivně rostoucí sociální skupiny v ČR

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora