9. květen – den pravdy

čtvrtek 9. květen 2013 14:07

Prolhaný komunistický režim nás vždy nutil slavit konec II. světové války jako den osvobození "slavnou" "Rudou armádou 9. května. Přitom každý věděl, že Československo odneslo umělého protahování války a čekání na Rudou armádu stovkami životů a poničenou Prahou (mj.renesančního skvostu Staroměstské radnice) v Pražském povstání. To nemuselo být, kdyby Američané pokračovali 6. května z Plzně na Prahu a obsadili ji o tři dny dřív. Generál Eisenhower ctil dohody, idealističtí Američané si nepřipouštěli věrolomnost a zákeřnost orientálního tyrana Stalina. Až teprve realista Winston Churchill je musel vyvést z omylu.

Datum 9. května však má dnes zcela jinou symboliku. Toho dne byla v roce 1950 vydána tzv. Schumannova deklarace, která položila základ sjednocené Evropy. Dnes se 9. květen slaví jako Den Evropy, Evropské unie, jejíž jsme i my součástí. Oproti oslavě vítězství, které  ze sovětské strany bylo vlastně dobyvačným tažením a záhy získalo hořkou příchuť nesmiřitelného rozdělení světa, naopak oslava sjednocení a záruky svobody pro všechny členské země.

Nicméně naši satrapové Klaus a Zeman, ten přes okázalé teatrální gesto s vyvěšováním vlajky EU, tento svátek zcela opomíjejí. Místo toho se oba účastní oslavy sovětského dne vítězství na ruské ambasádě, oslavy, která nám symbolizuje komunistickou porobu. A také armádu, které se pro nás třiadvacet let po konci války stala sprostou armádou okupační. Ráda by u nás jistě byla zůstala už v roce 1945, ale tehdy  si to ještě přece jen nemohla dovolit. Mimochodem: Zemanovi oslava vítězství okupační armády zřejmě nepřipadá podivná ve světle jeho nedávného prohlášení o humánnějším vyhnání než trestem smrti pro sudetské Němce za spolupráci s okupační mocností.

Nebývá diplomatickým zvykem, aby se hlava státu zúčastňovala recepcí ke státnímu svátku jiné země, natož svátku, který není svátkem ke dni vzniku státu, ten má Rusko 12. června. Tím trapnější je účast prezidenta.

Oba komplicové nám tak dávají jasně najevo, „za koho vlastně kopou“.

 

 

Tomáš Laně

Tomáš Laně

Tomáš Laně

o všem, co mne zajímá a hlavně štve

příslušník jediné progresivně rostoucí sociální skupiny v ČR

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora