Jubilejní rok

sobota 11. leden 2014 10:44

Letos si budeme připomínat několik symbolických jubileí. Sešla se opravdu tak, že mapují historickou cestu, kterou náš kontinent v minulém a na počátku tohoto století urazil. Každého jistě napadne sté výročí 1. světové války, velké války, jak se jí tehdy říkalo. 26. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, bezprostředně pod vlivem zavraždění následníka trůnu v Sarajevu, a pak se přidaly velmoci. To nejdůležitější bylo, že proti sobě opět stanuly Německo a Francie, dvě hlavní kontinentální velmoci.

Ale abych se příliš neutápěl v jednotlivostech. Pětasedmdesát let uplyne letos 1. září od vypuknutí druhé světové války, ještě zhoubnější než ta první. Opět proti sobě postavila Německo a Francii Obě země, stejně jako celá Evropa vyšly z této války naprosto zdecimované. Bohužel válka ukončila jen jednu hrůznou totalitu. Mohla být vítězně zakončena jen pomocí totality jiné, stejné či dokonce horší než ta nacistická, která toho hned využila a podřídila si východní polovinu Evropy.

 

Západní polovina Evropy se díky americké hospodářské pomoci brzy vzpamatovala z nejhoršího a pochopila nutnost historického usmíření mezi Francií a Německem. K tomu došlo z počátku pouze s demokratickou západní částí Německa. Usmíření Francie a Německa, které mělo jednou provždy zabránit ničivým konfliktům v Evropě, vedlo k vytvoření Evropského hospodářského společenství, dnešní Evropské Unie.

 

Teď slyším poznámky diskutérů, že jen přemílám notoricky známá fakta z dějepisu pro druhý stupeň základní školy. Musím k tomu ale ještě další data přidat. Totiž rok 1989, od něhož letos uplyne čtvrt století, kdy se i východní polovina Evropy zbavila totality a otevřela si cestu do sjednocené Evropy. Ta byla završena před deseti lety, 1. května 2004 rozšířením EU o deset postkomunistických zemí, včetně ČR.

 

Letošní jubilea symbolizují nesmírnou důležitost našeho členství v Evropské unii. Ještě  toho hodně k dokončení evropské integrace zbývá. Je třeba dokončit finanční a politickou integraci. Společná měna dosud nebyla přijata ve třetině zemí EU, bohužel včetně nás. V důsledku hospodářské krize zvedají hlavu nacionalističtí populisté. Česko bylo až donedávna po vlivem domácí eurofobní ideologie a jí podléhajících politiků, kteří naštěstí v posledních volbách zkrachovali. Evropská unie dokazuje svoji solidární sílu. Krizí nejhůře postižené země, Řecko a Portugalsko se díky tomu pomalu zotavují.

 

Česko je jako malá země svojí geografickou polohou naprosto hospodářsky navázané na Německo. S jeho hospodářskou silou a politickou stabilitu stojí na padá. Nemělo by propadat iluzím o jakémsi hospodářském rozkročení někam do Ruska a do Číny. To nikdy nebude vytvářet základ naší exportní ekonomiky, v případě Ruska jen může svádět k neblahým politickým reminiscencím.

 

Naším životním zájmem je přispívat k evropské integraci. Doma pak zbavit se zbytků autoritářských tendencí, které nás buď zjevně nebo skrytě tlačí někam jinam.

 

 

Tomáš Laně

Tomáš Laně

Tomáš Laně

o všem, co mne zajímá a hlavně štve

příslušník jediné progresivně rostoucí sociální skupiny v ČR

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora