Dalo se to čekat.

pátek 31. říjen 2014 19:46

Velkým státům s velkým vlivem se říká velmoc. Dějiny 20. století vytvořily pojem supervelmoc. Tím byly Spojené státy americké a Sovětský svaz po vítězství ve II. světové válce. USA si svoji pozici vydobyly především svojí ekonomickou a politickou převahou, geograficky jsou totiž od zbytku světa poměrně izolované. Naopak Sovětský Svaz získal své postavení jedině vojenskou silou, ačkoliv jeho ohromná rozloha a geografická pozice na dvou kontinentech mu šíření jeho vlivu usnadňovala. Nicméně ekonomická moc převážila a Sovětský  svaz se pod jejím náporem zhroutil jako domeček z karet.

Co po něm zůstalo po okleštění od evropských satelitů a neruských oblastí vlastního území, bylo Rusko, imperiální velmoc, která se mocensky začala vzmáhat od počátků novověku, tedy od 16., intenzivněji pak od 18. století. Před I. světovou válkou dosáhla imperialistickou expanzí zhruba velikosti pozdějšího Sovětského svazu. Ten k předválečnému území Ruska připojil ještě svoji evropskou válečnou kořist plus evropské, částečně i asijské satelity, nad nimiž vykonával svou vládu pomocí místních satrapů.

Po rozpadu Sovětského Svazu se Rusko dočasně ocitlo v útlumu. Dalo se však čekat, že se dříve či později vzchopí a obnoví svoji bývalou výbojnost. Jedinečná situace v podobě vojenského vítězství globálního dosahu se však nebude opakovat. Rusko tak může nadále své teritoriální výboje, které byly vždy smyslem jeho existence, opakovat jen po malých krůčcích a jinými prostředky, využívajíc k tomu imperiálních předpokladů z dob carského Ruska a zejména SSSR. Toho jsme byli svědky u agrese proti Gruzii v roce2008 av současné době proti Ukrajině.

Svět se však od doby největší územní expanze Ruska v II. polovině 20. století změnil.

Nejenže z jednoho z velkých států s malým vlivem vyrostla nová velmoc, jež svojí silou hrozí přerůst a nejspíš už přerostla v supervelmoc, ale i odtržená neruská území projevují snahu vymanit se z ruského imperiálního vlivu Ekonomicky se to daří bohatým asijským diktaturám jako Kazachstán nebo Ázerbájdžán, politicky se o to pokusila Gruzie. Teď se o to snaží Ukrajina.

Ta má pro Rusko strategický význam, protože bez ohromného území Ukrajiny je odtrženo od Evropy a odsouzeno k živoření v Asii na čínském pomezí.  Proto anexe Krymu pod průhledným pláštíkem  místního referenda a tzv. separatistická diverze v části tzv. Donbasu na jihovýchodě země..  To je však  pouze minimální část Ukrajiny. Tou si Rusko uváže jen další balvan na krk, bez většího, pro vlastní imperiální plány důležitého strategického významu.

Za bukem číhá Čína. Její kolísavý vývoj mezi obdobími  vzestupu a úpadku je delší než historie euroamerické, tedy i do jisté míry ruské civilizace. Dnes se Čína ocitá na jednom z vrcholů křivky svého historického vývoje. Tento vrchol je však vyšší než ty předchozí, vyšší o jeho globální význam. Čína vstřebala to nejlepší z ekonomické síly Západu  a na rozdíl od územní expanze Ruska expanduje hospodářsky.

Sousední ruská území na severu a severozápadě jsou přirozeně první na ráně. Zatím je to jen v počátečních stádiích, postavení Ruska jako čínské periferie však nemusí být v dohledné době jen politickou fikcí, která vychází z pera vynikajícího (a Kremlem nenáviděného) ruského spisovatele Sorokina.

To všechno se dalo čekat. Už v roce 1969, kdy nás po sovětském vpádu utěšovala čínská vítězství na sibiřské řece Ussuri, byť tehdy to bylo jen zbožné přání. Západ se vývojem v Rusku nemusí cítit zaskočen. Iluze spolupráce na základě sdílených hodnot, velikost ruské kultury zastínila Západu realitu. Musí si zvykat, že Rusko není partner, ale nepřítel. Zda nebezpečný, musí svojí schopností Rusku všestranně čelit ukázat Západ sám. Teď bude prubířským kamenem Ukrajina.

 

 

Tomáš Laně

Tomáš Laně

Tomáš Laně

o všem, co mne zajímá a hlavně štve

příslušník jediné progresivně rostoucí sociální skupiny v ČR

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora